Σύντομα κοντά σας...
Μητροπόλεως 90, 54 622, Θεσσαλονίκη | 7ος όροφος
Τηλέφωνο: 2310 220267 & 2310 220293
Fax: 2310 220293
e-mail: info@kyriazaki.gr
www.kyriazaki.gr